SỰ KIỆN MỞ BÁN TẠI KĐT SƠN PHÚC VICTORY CỦA CĐT MINH BẢO GROUP