0
Năm kinh nghiệm
0
Dự án đã nghiên cứu
0
Dự án đã triển khai

Phạm vi nghiên cứu và triển khai:

TOÀN QUỐC

HỆ SINH THÁI
MINH BẢO GROUP

Minh Bảo Group nỗ lực trở thành cầu nối, là người bạn đồng hành sát cánh cùng Chủ đầu tư khơi thông dòng chảy bất động sản Việt Nam.

01 Sáng tạo quy hoạch
& kiến trúc

Khu đô thị Sơn Phúc Victory

ĐỘI NGŨ CHUYÊN GIA & KIẾN TRÚC SƯ HÀNG ĐẦU THỊ TRƯỜNG THIẾT KẾ Ý TƯỞNG CHỈ TRONG 7 NGÀY

RUBY CITY HA LONG

THẦN TỐC

Đội ngũ chuyên gia & KTS hàng đầu thị trường thiết kế ý tưởng chỉ trong 7 ngày

Đi trước – đón đầu sóng thị trường

SÁNG TẠO

Sáng tạo dựa trên việc nắm bắt nhu cầu thị trường để

đưa ra sản phẩm phù hợp

TỐI ƯU

Tối ưu công năng – vận hành tiết kiệm

ĐỘT PHÁ

Thiết kế đột phá tạo ra sản phẩm mang tính dẫn dắt thị trường

LĨNH VỰC HOẠT ĐỘNG

GÓI TƯ VẤN THIẾT KẾ KIẾN TRÚC & QUY HOẠCH:

 • Tư vấn thiết kế quy hoạch
 • Tư vấn thiết kế sản phẩm, mẫu nhà
 • Tư vấn hệ thống tiện ích, cảnh quan
 • Tư vấn thiết kế nội thất nhà mẫu

GÓI TƯ VẤN “TỪ THIẾT KẾ ĐẾN BÁN HÀNG”

 • Kết hợp với MBG Property

GÓI TƯ VẤN “TỪ THIẾT KẾ ĐẾN VẬN HÀNH”

 • Kết hợp với công ty Quản lý và vận hành Bpmax
02 Hợp tác đầu tư và
Phát triển bất động sản

Khu đô thị Sơn Phúc Victory

ĐỘI NGŨ CHUYÊN GIA & KIẾN TRÚC SƯ HÀNG ĐẦU THỊ TRƯỜNG THIẾT KẾ Ý TƯỞNG CHỈ TRONG 7 NGÀY

MINH BẢO GROUP

NGUYÊN TẮC  Hợp tác để tích lũy quỹ đất sạch phát triển dự án bất động sản
HÌNH THỨC ĐẦU TƯ Sáng tạo dựa trên việc nắm bắt nhu cầu thị trường để
đưa ra sản phẩm phù hợp
QUY TRÌNH ĐẦU TƯ Sáng tạo dựa trên việc nắm bắt nhu cầu thị trường để
đưa ra sản phẩm phù hợp
TRIỂN KHAI ĐẦU TƯ Sáng tạo dựa trên việc nắm bắt nhu cầu thị trường để
đưa ra sản phẩm phù hợp

Hợp tác đầu tư là hoạt động cung cấp nguồn vốn và chia sẻ quyền lợi kinh doanh BĐS, thúc đẩy dự án về đích nhanh hơn. Theo các chuyên gia, điều này rất cần thiết trong giai đoạn thị trường chưa hoàn toàn thoát khỏi khó khăn như hiện nay. Hơn nữa, trách nhiệm chủ đầu tư qua đó thêm siết chặt do đơn vị “rót” vốn sẽ kiểm soát, tránh chủ đầu tư sử dụng tiền sai mục đích. Tuy nhiên, các chuyên gia cũng chỉ ra rằng: “Nếu dự án có một chủ đầu tư, quyền lợi định đoạt và sự chủ động ra các quyết sách sẽ tốt hơn

03 Phát triển kinh doanh
bất động sản

Khu đô thị nghỉ dưỡng phức hợp La Queenara

ĐỘI NGŨ CHUYÊN GIA & KIẾN TRÚC SƯ HÀNG ĐẦU THỊ TRƯỜNG THIẾT KẾ Ý TƯỞNG CHỈ TRONG 7 NGÀY

RUBY CITY HA LONG

SÁNG TẠO Sáng tạo dựa trên việc nắm bắt nhu cầu thị trường để
đưa ra sản phẩm phù hợp
SÁNG TẠO Sáng tạo dựa trên việc nắm bắt nhu cầu thị trường để
đưa ra sản phẩm phù hợp
SÁNG TẠO Sáng tạo dựa trên việc nắm bắt nhu cầu thị trường để
đưa ra sản phẩm phù hợp
SÁNG TẠO Sáng tạo dựa trên việc nắm bắt nhu cầu thị trường để
đưa ra sản phẩm phù hợp

LĨNH VỰC HOẠT ĐỘNG

GÓI TƯ VẤN THIẾT KẾ KIẾN TRÚC & QUY HOẠCH:

 • Tư vấn thiết kế quy hoạch
 • Tư vấn thiết kế sản phẩm, mẫu nhà
 • Tư vấn hệ thống tiện ích, cảnh quan
 • Tư vấn thiết kế nội thất nhà mẫu

GÓI TƯ VẤN “TỪ THIẾT KẾ ĐẾN BÁN HÀNG”

 • Kết hợp với MBG Property

GÓI TƯ VẤN “TỪ THIẾT KẾ ĐẾN VẬN HÀNH”

 • Kết hợp với công ty Quản lý và vận hành Bpmax
04 Tư vấn chiến lược,
Quản lý và triển khai marketing

Khu đô thị nghỉ dưỡng phức hợp La Queenara

ĐỘI NGŨ CHUYÊN GIA & KIẾN TRÚC SƯ HÀNG ĐẦU THỊ TRƯỜNG THIẾT KẾ Ý TƯỞNG CHỈ TRONG 7 NGÀY

RUBY CITY HA LONG

SÁNG TẠO Sáng tạo dựa trên việc nắm bắt nhu cầu thị trường để
đưa ra sản phẩm phù hợp
SÁNG TẠO Sáng tạo dựa trên việc nắm bắt nhu cầu thị trường để
đưa ra sản phẩm phù hợp
SÁNG TẠO Sáng tạo dựa trên việc nắm bắt nhu cầu thị trường để
đưa ra sản phẩm phù hợp
SÁNG TẠO Sáng tạo dựa trên việc nắm bắt nhu cầu thị trường để
đưa ra sản phẩm phù hợp

LĨNH VỰC HOẠT ĐỘNG

GÓI TƯ VẤN THIẾT KẾ KIẾN TRÚC & QUY HOẠCH:

 • Tư vấn thiết kế quy hoạch
 • Tư vấn thiết kế sản phẩm, mẫu nhà
 • Tư vấn hệ thống tiện ích, cảnh quan
 • Tư vấn thiết kế nội thất nhà mẫu

GÓI TƯ VẤN “TỪ THIẾT KẾ ĐẾN BÁN HÀNG”

 • Kết hợp với MBG Property

GÓI TƯ VẤN “TỪ THIẾT KẾ ĐẾN VẬN HÀNH”

 • Kết hợp với công ty Quản lý và vận hành Bpmax
05 Quản lý &
khai thác tài sản

Khu đô thị nghỉ dưỡng phức hợp La Queenara

ĐỘI NGŨ CHUYÊN GIA & KIẾN TRÚC SƯ HÀNG ĐẦU THỊ TRƯỜNG THIẾT KẾ Ý TƯỞNG CHỈ TRONG 7 NGÀY

RUBY CITY HA LONG

SÁNG TẠO Sáng tạo dựa trên việc nắm bắt nhu cầu thị trường để
đưa ra sản phẩm phù hợp
SÁNG TẠO Sáng tạo dựa trên việc nắm bắt nhu cầu thị trường để
đưa ra sản phẩm phù hợp
SÁNG TẠO Sáng tạo dựa trên việc nắm bắt nhu cầu thị trường để
đưa ra sản phẩm phù hợp
SÁNG TẠO Sáng tạo dựa trên việc nắm bắt nhu cầu thị trường để
đưa ra sản phẩm phù hợp

LĨNH VỰC HOẠT ĐỘNG

GÓI TƯ VẤN THIẾT KẾ KIẾN TRÚC & QUY HOẠCH:

 • Tư vấn thiết kế quy hoạch
 • Tư vấn thiết kế sản phẩm, mẫu nhà
 • Tư vấn hệ thống tiện ích, cảnh quan
 • Tư vấn thiết kế nội thất nhà mẫu

GÓI TƯ VẤN “TỪ THIẾT KẾ ĐẾN BÁN HÀNG”

 • Kết hợp với MBG Property

GÓI TƯ VẤN “TỪ THIẾT KẾ ĐẾN VẬN HÀNH”

 • Kết hợp với công ty Quản lý và vận hành Bpmax