HÀ NỘI RẦM RỘ ĐẤU GIÁ TRỞ LẠI VÀ XUẤT HIỆN NHIỀU KỶ LỤC VỀ GIÁ MỚI