Bắc Kạn

Xem thêm →

KHU ĐÔ THỊ SƠN PHÚC VICTORY BẮC KẠN

Khu đô thị Sơn Phúc – Chợ Đồn là dự án nằm trong định hướng phát triển đô thị và phát triển kinh tế – xã hội của Tỉnh Bắc Kạn